Kvinnan och Gänget

Hur mannen möter en manipulativ bienne

Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. Den här boken består av ett antal studier där nyhetsmediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen behandlas. Varför är det då relevant att undersöka medierna när man kartlägger den strukturella diskrimineringen i samhället? Ur ett diskrimineringsperspektiv är medierna intressanta i flera bemärkelser. Som en del av kulturindustrin utgör medieföretagen en mycket speciell typ av organisation som både liknar och skiljer sig från andra industrier. Liksom andra industriföretag är medierna arbetsplatser med en personal vars etniska sammansättning är relevant att studera ur diskrimineringssynpunkt.

1. Introduktion

Send feedback. Privacy · Terms. Du möter övertygade och leende vänner, ibland inom lycklig eufori. Hjärntvätt syns inte. Ni ser inte rädsla, indoktrinering, hemligheter, manipulation, det hårda slitet, pengarna, hot, förvrängd sex, våld, psykisk tortyr. Emma, upphöjd pastor i Knutby blev utfryst samt nedtryckt.

Hur mannen möter sökmotorer

Dirdee väder

När »Flickan och skulden« kom ut blev den en gamechanger. Efter det inneha den gamla skuldbördan lyfts från den våldtagnas axlar för att istället belasta ner förövarens. Idag kan därför kvinns och tjejer gå rakryggade genom en våldtäktsmål. Allt detta är Katarina Wennstams förtjänst och hennes centrala ställning bland Sveriges tongivande feminister är lika oförändrad som hennes absoluta gehör för samtidens brännande kvinnofrågor. Här möter hon feministen och kollegan Nina Lekander i en dynamiskt samtal. Hederstiteln delas ut mot »någon som genom en anmärkningsvärd samt signifikant gärning har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor lever i, också går att förändra«. Mig kan bara hålla med. Katarina Wennstam har inte bara ritat om kartan, hon har också breddat vägen såsom leder kvinnor bort från mäns våld.Leave a comment

Your email address will not be published.