Tre steg till Gud

Lära känna kristna äktenskapsdatering

Här får du veta mer om hur det fungerar, hur du förbereder dig och hur dina tre månader i ett utbytesland kan se ut. Här får du hjälp att ansöka 29—31 maj:  Förberedelsekurs på Biskops Arnö folkhögskola 12 augusti—3 september:  Introduktionskurs på Biskops Arnö folkhögskola och på Kyrkokansliet i Uppsala September—oktober—november: Utlandstid utresa början av september 8—10 december: Hemkomstkurs på Biskops Arnö folkhögskola 13—21 januari Fördjupningskurs på Biskops Arnö folkhögskola. Ung i den världsvida kyrkan är Act Svenska kyrkans utbytesprogram som har funnits i olika skepnader sedan talet.

Kristendom är tro på en levande Gud

När Jesus går in i sin kall är det inte först och framförallt för att lära oss göra goda gärningar, eller ens för att bliva ett föredöme på något sätt. Den delen finns där också, men det viktigaste är att han ska bliva det offer som behövs för att radera människans skuld till Gud. Korsfästelsen var planerad sedan långt tillbaka, eftersom att Gud såg att det varenda nödvändigt. När människorna han skapat valde att gå en annan väg ännu den han tänkt, och därmed släppte lös det onda i världen, visste han att det måste till en alldeles speciellt offer för att placera allt tillrätta igen. Och det offret måste han själv stå för. Förut människor som levde på Bibelns epok var nog de här tankarna fullsatt begripliga. Skuld — offer — förlåtelse… De visste att skuld var något verkligt och att det krävdes blot för att bli fri från den. För oss kan det vara besvärligt att förstå sådana idéer. Vi inneha närmare till känslor av vilsenhet ännu skuld, och det vi söker är kanske mer en tillhörighet än ursäkt för våra synder.

Gud är livets skapare och uppehållare

Kristendomens Gud är livets Gud, Skaparen, såsom gett liv åt allt levande. Likaså vårt eget liv är en bidrag av Gud. Enligt Bibeln blev Gud människa genom Jesus. I nutidsmänniskans vardag är Gud närvarande genom den heliga Anden, som ger oss tro, framtidstro och kärlek. Gudstjänst- och nattvardsfirande, dop och bön är i den kristna kyrkan sätt att hålla kontakt tillsammans både Gud och medmänniskor. Kyrkan kan erbjuda en gemenskap för dem såsom söker djup och mening i livet. Att tro på Gud är att sätta sin tro till något större, som vi inte kan se tillsammans våra ögon.

Navigeringsmeny

Detta anspråk är ensamt nog för att betrakta dialogen som ett av dom bästa uttrycken för mänsklig aktivitet samt kultur. Dialogen är fredlig; den undviker våldsamma metoder; den är tålmodig samt generös. Tillit främjar förtroende och frändskap.Leave a comment

Your email address will not be published.