Det här vet vi om coronaviruset

Träffa nya flickor Norska candian

Mammor och pappor till barn som drabbas av cancer påverkas ekonomiskt på olika sätt. Medan mammornas Regeringen har beslutat att ge uppdraget att inrätta ett nytt nationellt kunskapscentrum för forskni

Mer läsning

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner samt rekommendationer från svenska myndigheter. Folkhälsomyndighete n bedömer att det för en individ som är symtomfri och har IgG-antikroppar innebär minskad risk att smittas samt därmed en minskad risk att bringa smittan vidare till andra. Därför är vår bedömning att om man tillåts covid så är man immun, dessutom om man inte utvecklat antikroppar. Det har hänt att personer med covid inte utvecklar antikroppar men utvecklar en immunsvar via T-celler. Det är fortfarande inte klarlagt vad detta innebär vad gäller skydd mot återinfektion.

16 svenska hits på 6 minuter - Intim (Finns nu på spotify)

Mammor och pappor till barn med cancer påverkas olika

Den senmoderna barnboken i Norden är livskraftig, färgstark och mångsidig, inte minst när det gäller att iscensätta kön. Föreställningar om fasta kategorier i förhållande mot genrer, uttrycksformer, medier, livsperioder och könsidentitet har idag ersatts av ett bredare perspektiv där glidande övergångar, undantag samt det särpräglade tas i bruk. Inom det följande presenteras kortfattat tendenser inom barn- och ungdomslitteraturen generellt, därefter riktas en feministisk blick på barn- samt ungdomslitteraturen i Norden i ett kombinerat genreperspektiv och en presentation ges bruten några av de mest betydande kvinnliga författarna och illustratörerna. Texten har traditionellt haft företräde också inom barn- samt ungdomslitteraturen men på senare år inneha den nordiska barnlitteraturen i mycket bunt grad införlivat bilder, och text samt bild har konstnärligt berikat varandra. Det ges också ut grafiska romaner samt bilderböcker riktade till en ung allmän. Många kvinnliga serietecknare sätter fokus gällande flick- och kvinnoliv, och i fantasy- och ungdomsromaner presenteras markanta och nyskapande alternativa blickar på könsidentiteten. Genrer blandas och med denna utveckling följer likaså diskussioner om förhållandet mellan genrer, medier och kön. Samtidigt uppstår nya crossoverkategorier som tween-litteratur och YA, young adult fiction, som riktar sig till ett litet äldre publik än ungdomslitteraturen. Finlandssvenska Tove Jansson är en central gestalt i framskrivningen av ett gryende könsperspektiv, bl.

Hur dödligt är coronaviruset?

Därjämte tandem är. Något tandem. Hane fin Ni vet skall begå.Leave a comment

Your email address will not be published.