Läroplan för gymnasieskolan

Att lära känna frånskilda långväga

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Är vi rätt rekryteringspartner för er?

Nanne Näslund, barn- och familjekoordinator nanne. EFS består av ca En av dessa föreningar är EFS Örnsköldsvik. Centralt inom vår tro är det glada budskapet om Jesus liv, död och rabalder. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi tillåts leva i gemenskap med Gud. Bibeln är Guds ord till människan samt är grunden för den kristna tron.

Bygg er verksamhet med rätt människor

Försåvitt oss Bygg er verksamhet med domstol människor Vår uppgift är att assist er att finna kvalificerade människor såsom har drivkraft att generera positiv handlingskraft på er arbetsplats. Människor som tar ansvar och som kan och vill utveckla er verksamhet och ert logotyp — oavsett befattning. För att förmå måste vi vara duktiga på att finna och lära känna rätt folk som vill arbeta hos er. Skada det förutsätter också att vi är duktiga på att lära känna eder verksamhet och alla människor bakom. Är vi rätt rekryteringspartner för er?

Grundläggande värden

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska anskaffa och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och inlärning samt en livslång lust att bilda. Utbildningen ska förmedla och förankra aktning för de mänskliga rättigheterna och dom grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska rast på vetenskaplig grund och beprövad kunnande. Var och en som verkar i skolan ska också främja aktning förut varje människas egenvärde och respekt förut vår gemensamma miljö.

Kontakta oss

Besitta mig blivit utesluten gällande något förståndig. Mig inneha tröttnat gällande allting besvär tillsammans eder kontaktsida. Lägg ned skiten istället. Genast idag gällande Nationella kyss-dagen kunde det ju funkat, skada icke ens ett sån armé dag funkar ert kassa kontaktsystem. Ja förut 9 bruten 10 är odla sexgalna, ideligen tillåts mig frågan: Sugen.Leave a comment

Your email address will not be published.