Välj region:

Ensamstående man med gastro

Det kan vara jobbigt och svårt, och kan ibland innebära ett stort ansvar. För att orka i längden är det viktigt att du tar hand om dig själv och får stöd och avlastning. Den här artikeln är för dig som är närstående till någon som lever med en psykossjukdom. Är du under 18 år kan du också läsa om när en vuxen i familjen inte mår bra. Psykossjukdom är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar, varav den vanligaste är schizofreni. Här kan du läsa mer om olika psykoser. Att leva med någon som har en psykossjukdom Att leva med någon som har en psykossjukdom Den som håller på att utveckla en psykos har ofta ångestfyllda tankar på livet, och kan känna sig väldigt nedstämd. Hen kan ha vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar.

Att leva med någon som har en psykossjukdom

Schizofreni är en kronisk sjukdom som drabbar ca 0,7 procent av befolkningen. Sjukdomen går i skov och karakteriseras bruten hallucinationer, vanföreställningar och funktionsnedsättning. Vid schizofreni är förmågan till arbete, utbildning samt socialt samspel reducerad. Patienter med schizofreni har 15—20 års kortare livslängd mot följd av kroppsliga sjukdomar, t ex kardiovaskulära. Stigmatisering och diskriminering av folk med schizofreni är vanlig. Schizofreni är behandlingsbar med en kombination av antipsykotiska läkemedel och psykosociala insatser. Vård- samt stödsamordning, boendestöd, utbildande insatser psykoedukation samt individanpassat stöd till arbete är effektiva strategier för att öka funktionsnivån. Tabell 1 Patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är en heterogen grupp därborta sjukdomen har olika svårighetsgrad, förlopp samt prognos.Leave a comment

Your email address will not be published.