Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer

Hur guy möter ungdomar i fisk

Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16—29 år. Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd att använda dem.

Deje hitta sex

Hanna Fredholm, doktorand, biträdande överläkare; båda bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset; institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, Stockholm. Prognosen är sämre ännu hos medelålders kvinnor med en högre risk för lokalrecidiv, fjärrmetastaserande sjukdom samt död i bröstcancer. Sen diagnos samt högre andel ogynnsamma tumörkarakteristika förklarar mot en del de åldersrelaterade skillnaderna inom prognos, men låg ålder i sig förefaller också vara en oberoende förutsägelse faktor vid åtminstone bröstcancer av luminal B-subtyp. Vid behandling av unga kvinns med bröstcancer behövs särskild kompetens förut att hantera de för åldersgruppen specifika frågeställningarna kring fertilitet, graviditet, sexualitet samt hereditet. Även om de kirurgiska samt onkologiska behandlingsalternativen är desamma som förut medelålders kvinnor innebär i realiteten den hög­re andelen tumörer med ogynnsamma kännetecken att unga kvinnor i allmänhet tillåts en mer aggressiv och multimodal hantering med kirurgi, kemoterapi, antikroppsbehandling, strålbehandling alternativt endokrin terapi; behandlingar vilka var samt en kan ge signifikanta bieffekter samt påverkan på livskvalitet.

Frågeställningar såsom fertilitet och graviditet viktiga att beakta

Contents: amator tuttar kontaktannonser sex Vad är en singelfest? Deltagarna brukar få anteckna ner om det klickade med en eller några andra under datingen. Inom slutet av eventet brukar arrangörerna bidra kontaktuppgifter till de par där bägge parter angett att det klickat. Nuförtiden är varianterna på det här konceptet många. Ja du läste rätt, bred den här typen av speed dating är målet att tyst titta din date i ögonen eller konversera tillsammans mimer. Perfekt för den som eljest får tunghäfta eller lite småläskigt att stirra en obekant i ögonen?Leave a comment

Your email address will not be published.