Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige

Äktenskap organ i Estland-Parik projektöversynsmöte

EU, Europeiska unionen, är en internationell sammanslutning där 27 självständiga europeiska länder samarbetar i olika frågor. Länderna har tillsvidare överlämnat viss beslutanderätt till EU vilket anges i unionens grundlag Lissabonfördraget. Medlemsländernas regeringar och väljarna i varje land utser ministerrådet respektive Europaparlamentet där EU-lagar på förslag av EU-kommissionen diskuteras och antas. EU-domstolen avgör hur EU-lagar och beslut ska tolkas och om medlemsländerna, institutioner, organ och EU:s byråer följer regelverket. Bildandet av EU kan spåras tillbaka till 9 maj när den franska utrikesministern Robert Schuman föreslog en europeisk kol- och stålgemenskap EKSG som innebar att medlemsländer skulle slå samman sin kol- och stålproduktion. EKSG bildades av sex länder med syftet att återuppbygga ländernas ekonomi efter andra världskriget och säkra en varaktig fred.

Institutioner organ och byråer.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet uppdaterat Beslutet gäller i dagsläget till och med 31 mars Det finns också flera undantag, bland annat får utlänningar som bor inom ett antal namngivna länder resa in.

Om inreseförbudet till Sverige från Storbritannien och Danmark

Senaste bokutgåva - nedan uppdaterad textversion av Färjan från Helsingfors har gått därefter ården från Stockholm kom igång upprepa sommaren Den som inte vågar bege nattbåt till Estland kan ta Silja eller Viking Line till Helsingfors samt därifrån dagbåt till Tallinn; det finns också bärplansbåtar som tar sig kvar Finska viken på en och ett halv timme. Alla som besöker Estland måste ha giltigt pass, men svenskar, finländare, norrmän, danskar, engelsmän med flertal behöver inte längre visum. När Estland om något år blir EU-medlem kommer man att omfattas av det s k Schengenavtalet. Resandet mellan Estland samt andra EU-länder blir då fritt. Mirakel senare år har Tallinn fått allting fler nya hotell och restauranger. Därigenom har det också blivit lättare att på plats få hotellrum och restaurangbord.Leave a comment

Your email address will not be published.