EUR-Lex Access to European Union law

Online dating registrerade upplöst årsstämman

Skattenytt årsskrift s. Avgörandet bygger i sin tur huvudsakligen på NJA s. Skäl finns dock att ifrågasätta om inte NJA-fallet ska anses ge uttryck för att en dylik registrering ska ses som ett bevisfaktum, där bevisvärdet mot bakgrund av de i fallet specifika omständigheterna ansågs vara högt, snarare än att ge uttryck för en egentlig presumtion. Med begreppet företrädare avses såväl den som är legal ställföreträdare som den som är faktisk ställföreträdare för den juridiska personen. Vanligast vad gäller bolag torde dock vara att det allmänna börjar med att rikta in sig på de legala ställföreträdarna, dvs. Tidigare synes det härvid inte ha varit helt ovanligt att dessa sökte freda sig genom att hävda att de inte alls är ställföreträdare utan att registreringen av ställföreträdarskapet i aktiebolagsregistret blivit oriktig. Genom det ej längre helt färska, men alltjämt aktuella, notisavgörandet HFD not. Stöd för presumtionen synes i första hand ha hämtats från avgörandet NJA s. Enligt min uppfattning handlar NJA s.

Geodataportalen

Billeberga singel kvinna Hälsa 9 april, Check på 6 april, Nyheter 25 mars, Jag förstår! Ändå finns längtan postumt kärlek alltid där. Och det är inte svårt att förstå varför. Känslomässigt är det dock ett mysterium. Johanne Hildebrandt är journalist och författare. Andra läser. Nu gäller munskydd och mask Coronakrisen. Minutjakt i hemtjänsten avskaffas Nyheter 24 juni, Så olika bekämpar Norden corona Coronakrisen. Fick du hjälp bruten informationen på sidan?Leave a comment

Your email address will not be published.