Organisation

Resenärer från utlandet mötet gruppen platser

Coronaviruset i Finland Österbottens coronasamordningsgrupp skärper tonen efter ökat antal fall: Resenärer är potentiella virusbärare och smittspridare Största delen av kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i accelerationsfasen. Korsholm och Korsnäs befinner sig fasen för allmän samhällssmitta. På tisdagen rapporterade Vasa sjukvårdsdistrikt om 7 nya fall av covid Incidensen är Det ökade antalet coronafall härstammar från utlandet. Smitta har konstaterats hos personer som kommit till regionen från olika delar av Europa, uppger Österbottens regionala coronasamordningsgrupp. I ett pressmeddelande kallar gruppen resenärerna för potentiella virusbärare och smittspridare. Resenärer uppmanas iaktta särskild försiktighet för att hindra viruset från att spridas och att låta virustesta sig även vid milda symtom.

Följ dessa

Organisationen är uppdelad i fyra enheter: restaurering, underhåll, världsarvtjänster samt förvaltnings- och juridiktjänster. Ämbetsverkets chef och styrelsen svarar förut förvaltningsnämndens verksamhet och helhetsplanering. Det högsta beslutande organet inom förvaltningsnämnden för Sveaborg är styrelsen som sammanträder 3—4 gånger om året och som består bruten representanter för fyra ministerier, Helsingfors city, Museiverket, Senatfastigheter, invånarna på Sveaborg därtill förvaltningsnämnden. Se här styrelsens sammansättning fram till den 30 april och läs protokollen för styrelsemöten på finska. Enheter Restaureringsenhetens uppgift är om- och kompletteringsbyggnad av fästningens byggnader, årsreparationer samt evolution av kulturmiljön.

Mer läsning

Genmäle De riksomfattande tidsbokningsnumren betjänar ända mot SelfChatten håller stängt tillsvidare. Vi fortsätter med att åtgärda den kö såsom har uppstått i telefontjänsten. Du kommer att ringas upp inom 1—3 dagar.Leave a comment

Your email address will not be published.