Ensamstående man – då är covid farligast

Foton av ensamstående män whoopi

Med orden Transnationella singelmän avses män som flyttat mellan länder och som beskriver sig själva som singlar. Forskningsprojektet handlar om att förstå hur dessa män lever och själva hanterar sin situation. Den främsta anledningen till att forskningen genomförs, är att ensamstående män ofta är den största gruppen bland dem som migrerar.

Om Studio Ett

Familjer i Europa blir allt mer varierade och komplexa, samtidigt som en stigande andel av befolkningen är äldre. Eftersom behöver EU satsa på möjligheten att kombinera arbete och barn för både män och kvinnor, för att erhålla ekonomin och befolkningsstrukturen i balans. Det menar Livia Oláh från Stockholms universitet, som nu presenterar resultaten från en storskaligt EU-projekt om framtidens familj samt samhälle. Därför är det väldigt angeläget att man satsar på att var individ oavsett kön ska kunna livnära sig själv och sina barn.

Kontakta oss

Statistik om hur många som bor ensamma är inte alltid kopplad till själva relationsstatusen singel. Mycket av statistiken beror på tillfälliga tillstånd av att befinna singel under två olika faser bruten livet: i tidig vuxen ålder respektive i sen ålderdom, skriver vår expert i demografi Gunnar Andersson i en nytt blogginlägg. Av: Gunnar Andersson Det finns en hel del nyfikenhet utstött Sverige över statistik över andelen ensamhushåll i det här landet. När hane jämför statistik mellan olika länder tenderar Sverige att framstå som något bruten ett land av ensamvargar, där flera människor bor ensamma. I december förutvarande året gjorde det här ryktet att en grupp journalister från Korea kom till mitt kontor för att höra sig för om vad som egentligen händer här. Bakgrunden är att inom Korea är förekomsten av ensamhushåll en relativt nytt fenomen.

Recensioner

Hurdan mycket man tjänar, kön, civilstånd samt utbildning. Allt har betydelse för risken att dö av det nya coronaviruset. Om du dessutom är född inom ett annat land ökar risken fler. Singelmän i Stockholm med låg lön och utbildning löper högre risk att dö av covid Även om ni är född i ett annat mark än Sverige. Tillsammans med bland andra docent Sven Drefahl har han studerat hur pandemin slog mot Sverige. Tillsammans hjälp av data över alla registrerade dödsfall i covid i Sverige fram till den 7 maj och igenom att använda befolkningsregister, har forskarna tagit reda på om, och hur, det fanns några uppenbara skillnader avseende risken att dö. Att bo i Stockholm under den aktuella tidsperioden var förenat med en 4,5 gånger ökad chansning att dö av covid, jämfört tillsammans övriga landet. Men även socioekonomisk läge — det vill säga inkomst samt utbildning — hade stor påverkan.

Fakta: Födelseland och covid-19

Andelen ensamstående föräldrar ökar i Tyskland. Enligt ny statistik växer vart fjärde avkomma idag upp med bara en förälder och i nio fall av tio är den föräldern en mamma. Överhuvudtaget är de som tar hand försåvitt barnen mammorna. Det är den foto som ges officiellt och för det mesta i media. Men stämmer den?Leave a comment

Your email address will not be published.