Några besvarade frågor

10 budorden av en ensam perfusion

Fundera sedan enligt kommunikations­ modellen på avsändare, meddelande, medium och mottagare till texterna. Hur tycker du att man kan dela in olika texter? Vilka är kriterierna för indelningen? Kan allt kallas för text? Vilka är de textgenrer du läser minst?

1. Inledning

Goda gärningar och deras andliga förutsättningar. Författarens förord till första upplagan. Som det var denna dag, så fortsatte det; mellan timmarna av arbete, skulle Hans trötthet finna lindring i förnyad förehavande, ibland kunde Han tala länge, skada ofta även om ämnet krävde mer tid, kunde Han efter en tag kallas iväg och då kunde dagar och till och med veckor passera, då Han inte skulle ha en möjlighet att ge mig några instruktioner. Men jag skulle komma att hava stort tålamod, för jag hade evig framför mig en större lärdom — lärdomen som gavs av Hans personliga liv. Först hade de skrivits ner enligt tolkens muntliga översättning och framtid enligt min begränsade vokabulär när mig hade fått lite kunskap i iranska. Under dessa lektioner är Han läraren som anpassar sig till sin adept och inte talaren eller poeten.

Del II: Några kristna ämnen

Arvidsson, Berättelseteori Ordet berättelse i begreppet levnadsberättelse inbegriper ett synsätt på funktion. Ett berättelse är till för att alstra något, att informera eller att porträttera en levnad inför sig själv alternativt någon annan. Man kanske kan beskriva det som att en berättelse menar interaktion. Polkinghorne beskriver människan och hennes berättelser narratives så här: … narrative is a scheme by means of which human beings give meaning to their experience of temporality and anställd actions. Narrative meaning functions to give form to the understanding of a purpose to life and to join everyday actions and events into episodic units. It is the primary scheme by which human existence is rendered meaningful s.Leave a comment

Your email address will not be published.