Sexuell kommunikation samtycke och hälsa

Ett möte med en europe

Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld är långt ifrån över. I dag är det 19 år sedan Fadime Sahindal brutalt mördades. Jag ville sätta upp mina egna villkor för mitt liv, göra mina egna misstag och lära mig av dem. Och jag ville stå på mina egna två ben och ta ansvar för mina egna handlingar. Det borde vara en självklarhet, men tyvärr är det inte verkligheten för många flickor i Göteborg som lever under kontroll, förtryck och våld. Isoleringen under pandemin innebär att unga förlorar sitt lilla andrum utanför hemmet. Rädda Barnens stödchatt för unga som lever i en hederskontext ser ett förhöjt tryck under pandemin, och måste fördubbla chattens öppettider.

1. Släpp ”penetrationsfokus”

Artikeln innehåller annonslänkar. Att testa sex gällande nya sätt, att sex exempelvis ej bara behöver innebära penetration, kan forcera er att börja tänka lite nytt. Hur kan man göra det härlig för varandra utan att använda sig av penetration? Så, genom att provocera dessa tankar, och kanske tillfälligt fånga en paus från just penetrationen, antagligen ni hittar nya sätt och don som ni vill använda mycket bruten framöver

Facebook-kommentarer

Bör föräldramötet skrotas eller fyller det ett funktion i skolan? En som är säker på sin sak och såsom vill behålla föräldramötet är läraren Cecilia Jalkebo. Att avlasta lärare för att de ska få mer tid mot att undervisa har diskuterats flitigt inom skolans värld. Runt om i landsbygd vittnar många pedagoger om stress, bristfällig arbetsmiljö, och ökande arbetsbelastning. Skolvärlden granskade  exakt frågan om lärarnas arbetsuppgifter, och dom tidstjuvar som finns i arbetsvardagen. Granskningen öppnade för en efterföljande diskussion försåvitt arbetsuppgifter och huruvida några är helt onödiga i läraryrket, och skulle kunna tas bort utan att undervisningen eller elevernas resultat försämras.

Sammanfattning

Ett enkätstudie om hur personer kommunicerar inom sexuella situationer och vilka konsekvenser detta kan få. Sexuell kommunikation och bifall kan vara komplicerat att hantera inom praktiken då det påverkas av mot exempel kontexten och de inblandade personerna. Förmågan att kommunicera i sexuella situationer kan ha betydelse för människors heja. I denna rapport beskrivs resultat av undersökningen Sexuell kommunikation, samtycke och heja som genomfördes med 12  deltagare genom Novus Sverigepanel. Sätten att uttrycka vad man vill och inte vill inom en sexuell situation beror på bland annat kön, relationsstatus, utbildningsnivå, ålder samt sexuell identitet och vilken situation hane befinner sig i. Det behövs emellertid mer kunskap om hur den sexuella kommunikationen påverkas av maskulinitets- och femininitetsnormer och andra maktstrukturer, till exempel heteronormativitet, som rör kön och sexualitet. Därjämte behövs kunskap om konsekvenserna av bristfällig kommunikation. I ett hälsofrämjande arbete borde det ges möjlighet att samtala försåvitt hur normstrukturer och förväntningar på sexuella beteenden kan påverka vår möjlighet att kommunicera. Det kan också handla försåvitt hur man själv kan utveckla sin kommunikationsförmåga, sin självkänsla och sin självsäkerhet.Leave a comment

Your email address will not be published.