Bildkvalitet och upplösning

Hur man förför lekfull

Bilder i media utgörs oftast av pixelbilder, eller pixelgrafik. Det kan vara foton, illustrationer, bakgrundsmönster och liknande. För att pixelgrafik ska upplevas på rätt sätt krävs en viss upplösning, som är beroende av mediets förutsättningar. För nyhetsgrafik och logotyper används ofta objektgrafik i stället för pixelgrafik. Här hittar du sammanfattande information om vad som gäller för grafik och bilder i olika sammanhang. En pixelbild utgörs av ett antal pixlar, eller bildpunkter. Varje pixel har en viss färg. En bild kan vara svartvit, gråskala eller färg. Oavsett färgmodell så sätter bildens antal pixlar alltid en begränsning för hur bilden kan användas.

Skälig hyra för en hyresrätt : förstahandskontrakt

Lämplig hyra reglerar hur hög hyra ni som hyresvärd får ta ut när du hyr ut en bostad. Reglerna kring skälig hyra skiljer sig till beroende på om du hyr ut en hyresrätt eller bostadsrätt, och försåvitt du hyr ut i första alternativt andra hand. Tar du ut förut hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig. För att avgöra vad som är en skälig hyra för en boning finns en del riktlinjer att komma. Med vår kalkylator kan du kalkulera ut en skälig hyra för din bostad. Längre ner på sidan kan du läsa mer om vilka bestämmelse som gäller för privatägda bostader, hyresrätter eller rum. Vi på Samtrygg värnar i första hand om din försäkran och är måna om att ni inte ska utsätta dig för märklig risker. Att hyra ut en hyresrätt medför hårdare regler när det innefatta att sätta en skälig hyra.Leave a comment

Your email address will not be published.