Stöd till dig som är våldsutsatt anhörig eller våldsutövare

Vad man ska göra för artiklar

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de flesta tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att skydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor och barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att få hjälp av kommunen oberoende vilken typ av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om du har gjort en polisanmälan eller inte, eller om våldet är av sådan art att en person kan straffas för det i domstol eller inte, så har du rätt att få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun.

Bra länkar

Avgå sidan nu! Här får du kunna hur du kan göra för att dölja ditt besök på till föredöme den här sidan. Så här tar du bort sparad information Du tar bort informationen på olika sätt avhängig på hur du surfar på Internet. Det beror på om du använder en mobil, dator eller surfplatta, samt vilken webbläsare du använder. Börja tillsammans att öppna menyn i din webbläsare för att rensa informationen. På ett mobil eller surfplatta brukar menyn befinna i botten av webbläsaren.

Våld och kontroll är aldrig ett uttryck för kärlek

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att erhålla för att ta sig ur relationen och för att må bättre. Gällande För dig som är ung finns det information på UMO. Våld och behärskning är aldrig ett uttryck för love Våld och kontroll är aldrig en uttryck för kärlek Våld i ett relation börjar sällan på en passage, utan brukar komma gradvis.Leave a comment

Your email address will not be published.